Sokolská župa Rakouská

X

X

1989 - 2009

Dvacet let svobody

Události roku 1989 byly pro náš Sokol historické.  Od roku 1950 jsme neměli žádný kontakt s ČOS, která byla tehdy komunisty zlikvidována.

 

Tato likvidace se projevila i u nás nevítanými změnami.  Na  mimořádné valné hromadě v létě roku   1951  došlo  k  nepěkným   scénám,  když  zástupci  dvou  jednot  žádali,  abychom se stali  členy  tehdejší  nově  zřízené  komunistické  ČSTV.  Tehdy  velmi  rušná valná hromada župy  Rakouské  rozhodla, že nemáme zájem být členem ČSTV. To vedlo k narušení našeho celku.  Jednoty Sokol Vídeň I/V a X a dočasně i   Sokol Vídeň II vyjádřily svůj nezájem o členství v  Sokolské župě Rakouské a   bouřlivě opustili valnou hromadu.  Sokol Vídeň II se však zanedlouho vrátil do našeho celku, protože nesouhlasil s komunistickým režimem v ČSTV.

 

Sokolská župa Rakouská  uznala existenci Ústředí československého sokolstva v zahraničí se sídlem v Curychu, ve Švýcarsku, ve Francii, v Anglii, v západním  Německu a ve Švédsku. Naše členství bylo velmi úspěšné a dalo nám plnou náhradu za členství v ČOS.

 

Pracovali  jsme velmi úspěšně, i  když nám hrozilo násilí komunistů - Vídeň byla tehdy obsazená sovětskou armádou,  která  nerada  viděla  členství v  zahraničních  spolcích, které byly jasně proti komunismu.  Na naši činnost pravidelně útočilo  komunistické  Sdružení Čechů a Slováků ve Vídni. Nebylo  podniku  Župy a Ústředí, na  který  by komunisté nereagovali štvaním a pomluvami.  Pravidelně v létě,  když  naše sokolská činnost vrcholila ve veřejných cvičeních a sletech  Ústředí - bylo jich celkem pět -,  organizovali  komunisté zdarma pobyt mládeže v táborech,  zájezdy  do  Československa  a jiné podobné akce - jen aby nám ubrali zájemce o naše podniky. Nikdy nechyběly  štvavé články v komunistickém tisku jak v menšině, tak i v Československu. Úspěch těchto akcí však nebyl příliš veliký.

 

Když  v  roce 1989  došlo k rozpadu  komunismu v Československé  socialistické  republice, nastalo  obnovení  svobody,  a  tím  i  znovuzrození České obce sokolské. Dne 6. ledna  1990 byla  v  Praze  obnovena   Československá  obec  sokolská  na  prvním  veřejném  zasedání, kterého  jsme se zúčastnili s velkým nadšením a nadějemi do budoucnosti. Pro nás úspěšné bylo uznání Ústředí čs. sokolstva v zahraničí. Následoval srdečný  rozvoj  bratrství s župami a jednotami ČOS.

 

Návrat  členství  do  ČOS však  již  nebyl možný, protože jak ČOS , tak i zahraniční Sokol během posledních  padesáti  prošel  zcela  různými  situacemi.  Spolkové zákony jednotlivých států,  ve  kterých  žijeme,  jsou  různé a mnohdy  ani  nedovolují  členství v cizině  bez ztráty různých existenčních výhod.  Proto  jsme  zůstali  bez  dalších  změn a žijeme ve spolkovém prostředí  našich  států. Pouze přátelské styky jsou možné. Založili jsme Zahraniční obec sokolskou, která nás volně sdružuje,  aniž bychom jednali protizákonně.  Jsme  členem  Svazu světového sokolstva v Praze - SSS,  který  nám  umožňuje  kontakty,  aniž bychom se museli nějak vázat.

 

Jednota  X přistoupila  zpátky  do  Sokolské  župy  Rakouské v roce 1992,  jednota I/V v roce 1996. Od té doby je župa kompletní.

 

Posledních dvacet let nám přineslo pozitivní přítomnost.  Dostali  jsme od ČOS  darem  jejich pozemek v Angeligasse - za komunismu tento majetek jaksi upadl do zapomenutí - a mně se podařil veliký úspěch.  Zápis v pozemkové  knize  Wien-Favoriten,  kterým  si  jej  vlastně  přivlastnila  neprávem ČSTV, byl pozměněn na původního majitele ČOS. Sokolovna, která stála na  tomto  pozemku,  byla  dosti zdevastovaná jak nacisty, tak i Rudou Armádou, ale mně se podařilo ji získat  darem od ČOS  pro Sokolskou župu Rakouskou. Br. Arch. Dipl.-Ing Jiří Lisner  realizoval  pak  výstavbu  nové  sokolovny. Společně jsme zajistili finanční předpoklady pro její výstavbu, provoz a slavnostní zahájení v roce 2000.

 

Poté  jsme  jeli  jako  účastníci  do  Prahy  na XI. všesokolský slet v Praze, který organizovala obnovená ČOS.

 

Jako  bývalý  a  dnes  čestný  starosta  Sokolské župy Rakouské mohu s klidným svědomím tvrdit, že  změny  roku 1989  nám  přinesly  vzestup. I když uvážíme, že všichni stejně podléháme pokračujícímu stáří - a tím nás ubývá - posledních dvacet let nám přineslo hodně pozitivního i řadu nových členů z bývalého Československa, kteří dnes s nadšením přebírají naše funkce - patří  jim náš dík - a jsem přesvědčen, že  je  tím i do  budoucnosti zajištěna naše existence Sokola v Rakousku.

 

NAZDAR !

 

Dipl.-Ing. Jiří Nováček                      

čestný starosta Sokolské župa Rakouské