Sokolská župa Rakouská

X

X

Dr. Miroslav Tyrš


zakladatel Sokolského hnutí


Gründer der Sokol-Bewegung


* 17.09.1832 v Děčíně     + 08.08.1884 in Oetz/TirolNi zisk - ni slávu !


Věčný ruch a věčná nespokojenost !


Osobnost nic, celek vše !

 

V zdravém těle zdravý duch !

 

Až na nejvyšší metu !

 

Kde stanutí, tam smrt !

narozen 17.září 1832 v Děčíně

zemřel 8.srpna 1884 u Oetzu v Tirolsku


Bratři a druhové - Co chceme? Kam směřujeme?

Jak se k cíli brát s rychlostí bezpečnou a ve všem rozváženou?

 

Co je sokolský úděl v práci vespolné? Co je pravý náš úkol v životě národním?

 

Jak máme o tom přesvědčení, jaké zásady tu pokládáme za platné pro všechen postup k dokonalosti v oboru vlastním, pro všechno počínání pravým duchem prodchnuté - to máme za vhodné, ba přikázané, napřed nejen obvyklou frází odbýt, nýbrž šíře vyložit a hlouběji zdůvodnit.

 

Přistupme ihned ke středu celé věci!

 

Nikoli každý o sobě jako jednotlivec, ba ani ne jen v různých jednotách, ale společnou podporou a snahou chceme svůj úkol řešit, a to nejen ve prospěch svůj vlastní nýbrž na zdar všeho našeho národa.

 

A jak tedy při všem konání a rozjímání sluší míti na zřeteli především tři svazky postupně širší a širší: nejprve svazek v jednotlivém spolku, pak svazek mezi veškerým Sokolstvem a na konec i ten, jenž nás všechny víže k celému národu.

 

 

Dr. Miroslav Tyrš: Náš úkol, směr a cíl.

Psáno roku 1870 při pobytu ve Švýcarsku.