Sokolská župa Rakouská

I/V

III/XI

X

Tělocvičná jednota

Sokol-Vídeň  III/XI

Turnverein Sokol-Wien III/XI


Česká škola

1030  Wien, Sebastianplatz 3

sokol0311@sokol-wien.at

 

Informace pro zájemce o volejbal

e-mail:  volejbal@sokol-wien.at

      

Čtvrtek:   ženy a muži od 19:00 do 21:00 hodin  gymnastika

Starosta

Místostarostka


Náčelník

Náčelnice


Jednatelka

Místojednatelka


Pokladník

Místopokladník


Matrikář


Vzdělavatel


Zapisovatelka


Členové výboru


Revizoři

br.   MIŘIČKA  Marian

ses. PAŘÍZKOVÁ Marcela


br.   Mag. ŠTĚRBA Stanislav

ses. LEHMANNOVÁ Eva


ses. MIŘIČKOVÁ  Milada

ses,FOLTÝNOVÁ Libuše


br.   Mag.BASLER  Richard

ses. Ing.BASLEROVÁ Helena


br.   KLOUZAL Milan


br.  Th.Lic. ŽALOUDEK  Peter


ses. PASTRŇÁKOVÁ Ivana


ses. KLOUZALOVÁ Marta

ses. RANGLOVÁ Jiřina

ses. KÖNIGOVÁ Věra

br. PAŘÍZEK Ottoses. HOŠŤÁLKOVÁ Jana

br.   KUBÁLEK Miroslav

Zleva: Ivana Pastrňáková, Milan Klouzal, Helena Baslerová, Richard Basler, Milada Miřičková, Eva Lehmanová,   Marian Miřička, Stanislav Štěrba, Marcela Pařízková, Petr Žaloudek
Složení výboru jednoty III/XI pro příští dvouleté období:

Valná hromada naší jednoty se konala v neděli 15. dubna 2018 ve Slovanské besedě v Drachengasse. Protože se ve stanovenou dobu  začátku v 15 hodin nedostavil nadpoloviční počet členů, zahájil starosta br. Miřička schůzi o půl hodiny později, kdy se sešlo 27 členů a 4 hosté . Nejprve přivítal všechny přítomné členy a hosty a potom jsme si vzpomněli minutou ticha všech sester a bratrů, kteří nás v minulých dvou letech opustili.

Ve své zprávě zhodnotil činnost naší jednoty za uplynulé období a informoval o několika sokolských akcích, které se budou tento rok konat .

Následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů a pokladní kniha byla schválena revizory . Sestra revizorka Jana Hošťálková pak navrhla vyslovit důvěru odstupujícímu výboru.

Po přestávce se konala volba nového výboru, který se částečně změnil tím, že místo odstupující náčelnice sestry Nely Štěrbové byla zvolena ses. Eva Lehmannová a za místonáčelnici ses. Vlasta Mládková. Výbor byl doplněn ses. Věrou Koenigovou a

br. Otto Pařízkem.Potom byli jednohlasně zvoleni dosavadní členové výboru.

Po dokončené volbě poděkovala ses. místostarostka Marcela Pařízková

ses. Štěrbové za její dlouholetou činnost jako náčelnice Sokola Vídeň III/XI a její obětavou angažovanost pro naši jednotu.

Br. vzdělavatel Peter Žaloudek pak pronesl zajímavý projev, ve kterém se zamyslil nad budoucností Sokola.

Následoval krátký projev br. náčelníka Stanislava Štěrby, který vyslovil politování, že letos nacvičuje málo členů a členek naší jednoty na XVI. Všesokolský slet v Praze.

Valnou hromadu zakončil br. starosta poděkováním všem členům jednoty za jejich dosavadní všestrannou činnost pro Sokol , která přispívá k tomu, že práce a snahy  jednoty Sokol Vídeň III/XI budou i v budoucnosti pokračovat.

Schůzi ukončil sokolským „NAZDAR“ .

Po ukončení  Valné hromady následovala přátelská zábava, spojená s malým pohoštěním.