XVI Sokolský Slet v Praze s poděkováním České obci sokolské

Sokolská župa Rakouská