Sokolská župa Rakouská

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH


Díky našemu spolku lze provozovat tělocvik a sport v každém věku.

Naším cílem je v současné době péče o zdravý organismus.

Jedním z našich hesel je radost z pohybu.

Současně organizujeme a uskutečňujeme nejen mnoho kulturních aktivit ve veřejném životě, ale také se účastníme  akcí organizovaných jinými spolky.

Umožňujeme uplatnění ve sportovních odvětvích, jako je například gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení na hudbu (aerobic), zdravotní cvičení pro seniory, a v neposlední řadě také sportovní hry  - volejbal, nohejbal, badminton, florbal a stolní tenis.

Přijď nás navštívit a sportuj s námi.

Jsi u nás vítán !!!!!


24.2.2019 v 15:00 Masopustní zábava/ Faschingsfeier- SOKOL X

1100 Wien, Angeligasse 21

hrají: Peter Janoch a Bohemia

vstup/Eintritt EUR 5,-

bohatý bufet

další informace
Jednota Sokol-Vídeň III/XI hledá volejbalisty

další informace© Česká obec sokolská

© Česká obec sokolská