Sokolská župa Rakouská

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH


Díky našemu spolku lze provozovat tělocvik a sport v každém věku.

Naším cílem je v současné době péče o zdravý organismus.

Jedním z našich hesel je radost z pohybu.

Současně organizujeme a uskutečňujeme nejen mnoho kulturních aktivit ve veřejném životě, ale také se účastníme  akcí organizovaných jinými spolky.

Umožňujeme uplatnění ve sportovních odvětvích, jako je například gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení na hudbu (aerobic), zdravotní cvičení pro seniory, a v neposlední řadě také sportovní hry  - volejbal, nohejbal, badminton, florbal a stolní tenis.

Přijď nás navštívit a sportuj s námi.

Jsi u nás vítán !!!!!


25.4.2018 promítání filmu
o oslavě 150 let sokola


22.9.2018  Sokolský dětský den


7.10.2018  Župní turnaj v mix-volejbaluFotky župního turnaje ve stolním tenisu

Fotky Gala večer ve Vídeňské Radnici
Fotky cvičení 150 let Sokol Vídeň

Foto volejbal mix-turnaj 2017