Vzpomínka na bratra a krajana Jiřího Nováčka.


V pátek 12.8.2016 jsme se na Vídeňském ústředním hřbitově rozloučili s naším čestným župním starostou, dlouholetým členem výboru Sokol Vídeň III/IX a členem Českého srdce odbor III/XI, bratrem Dipl.Ing. Jiřím Nováčkem.

Bratr Jiří se narodil v roce 1927 ve Vídni a zde také maturoval na českém gymnáziu.

Svoje vysokoškolská studia absolvoval v Praze a ve Vídni. Po ukončení studií pracoval u firmy Siemens.

Od svého mládí byl členem Sokola, později Českého srdce, JSM a Akademického spolku. Ve vídeňském Sokole  působil kromě jiných funkcí dlouhá léta jako starosta Sokolské župy rakouské, o jejíž rozšíření se zasloužil opětným připojením jednot Sokol Vídeň I/V a Sokol Vídeň X k župě.  Několikrát úspěšně organizoval Sokolská setkání v Oetzu a podílel se i na přípravě Sokolských sletů. Velikou zásluhou bratra Jiřího bylo, že ve spolupráci s župním místostarostou bratrem Dipl.Ing. Arch. Jiřím Líznerem se mu v 90. letech podařilo převést pozemek se starou tělocvičnou v Angeligasse , která byla majetkem ČOS, do vlastnictví Vídeňské župy a vystavět zde novou moderní sokolovnu.

V roce  2006 , spolu s jinými významnými osobnostmi, které přispívají svojí systematickou činností k dobrému jménu České republiky v zahraničí,  bratr Jiří obdržel od Českého ministerstva zahraničí cenu Jana Masaryka „Gratias Agit“  a od ČOS   jedno z nejvyšších vyznamenání - stříbrnou medaili za zásluhy . Již několik let předtím byl Ústředím čs. Sokolstva v zahraničí vyznamenán zlatou medailí.

I po předání funkce župního starosty svému nástupci se bratr Jiří zúčastnil všech aktivit ve výboru Sokola Vídeň III/XI a v Českém srdci a byl vždy ochoten nám přispět dobrout radou a rozdělit se s námi o své bohaté zkušenosti.

V poslední době jsme jeho přítomnost postrádali, protože vzhledem k nemoci už k nám nemohl přijít.

Bratra Jiřího budeme postrádat i nadále a jsme mu vděční za vše, co nejenom pro naši jednotu, ale i pro celý Sokol a České srdce vykonal.
Členové a výbor

Sokolská jednota Vídeň III/XI

a

České srdce, odbor III/XI