MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI


Župní dětský maškarní ples 2024

Fotografie: ©Marie Pachtová

Ani Sokolu se plesová sezóna nevyhýbá, a tak v neděli 28. ledna uspořádal cvičitelský sbor Sokolské župy Rakouské v tělocvičně ve Steinergasse tradiční dětský maškarní ples.

V šatně se to hemžilo dětmi a rodiči, kteří děti rychle oblékali do pestrých masek, aby byly včas připravené na zahajovací průvod naši sokolovnou. Tělocvična byla nádherně vyzdobená, protože v sobotu večer se tam již konal společný maškarní ples Sokola XVI/ XVII a Vlastenecké omladiny. Moderátor plesu Standa, spolu se župním starostou Tomášem Frey-Maternou, připravovali hudební aparaturu. Sestra Danuška měla několik pomocníků, s nimiž nafukovala nezbytné barevné balónky, bratr Tonda Florián si rovnal nápojový bufet a další sestry se točily v bufetu, kde vyrovnávaly na pult donesené obložené chlebíčky a nepřeberné množství moučníků.

DJ Tomáš pustil nástupní pochodovou písničku a tělocvična se postupně zaplnila barevným zástupem rozzářených dětí. Sestry Danuška a Zdenka měly na programu spoustu závodivých her, kterých se děti nadšeně účastnily. Sestra Ilonka nabízela lístky do tomboly, kterou každoročně sama svědomitě připravuje. Dárečky má vždy rozdělené nejen podle vhodnosti k věku dítěte, nýbrž hledí také na to, aby snad holčička nedostala nějaký klukovský dárek, či naopak.

Při hrách čas neúprosně ubíhal a blížila se pátá hodina, kdy se otevřela tombola. Těsně předtím jsme nalákali sestru Ilonku do tělocvičny, abychom ji za cvičitelský sbor předáním plakety a kytičkou poděkovali za mnohaletou vynikající práci pro děti. Ocenění převzala z rukou náčelnice Dany a náčelníka Standy za doprovodného potlesku všech zúčastněných.

Po vyzvednutí výher tomboly program pokračoval. Na řadu přišla oblíbená hra se stoličkami a také přetahování lanem. Krásné dětské odpoledne bylo zakončeno hrou s padákem a barevnými balónky.

V bufetu zbývalo stále ještě mnoho sladkých dobrot, neboť se počítalo s větší účastí děti. Loni se nám moučníků nedostávalo, a proto jsme se na letošní ples zásobili více. Bohužel se i zde potvrdil "zákon schválnosti". Ale to není podstatné. Důležité je, že se to všem líbilo a že děti odcházely spokojené a pobavené jak pestrým programem, tak milými výhrami z tomboly.

Zbývá jen poděkovat všem organizátorům a pomocníkům, bez nichž by tento sokolský podnik nebyl tím, čím je.

Text pro VSL (16.02.2024): Nela Štěrbová členka Sokola III/XI


Dětský maškarní ples Sokolské župy Rakouské 2023

Hned následující den po úspěšném sobotním maškarním plese Sokola XVI/ XVIII a Vlastenecké omladiny uspořádal v neděli 19. února v 15 hodin v téže sokolovně župní cvičitelský sbor tradiční maškarní ples pro děti, který se stejně jako pro dospělé mohl po dvouletém odmlčení kvůli pandemii opět uskutečnit, a to k velké radosti jak dětí, tak i dospělých.

Sál pestře vyzdobený přilákal malé i velké návštěvníky. Na děti čekalo několik překvapení: průvod masek, oblíbený kouzelník, poutavé hry, hudba a očekávaná bohatá tombola. Po úvodním průvodu masek se rozpoutal úžasný rej, při kterém si děti mohly přijít na své. Pak již následovaly napínavé hry za vedení župní náčelnice sestry Danušky, uváděné kouzelníkem župním náčelníkem bratrem Standou a za hudebního doprovodu župního starosty bratra Tomáše. Vedoucí si velmi pochvalovali ukázněnost dětí, které se s nadšením účastnily her. Samozřejmě nechyběly ani vždy očekávaná tombola a bufet. Po ukončení plesu v 18 hodin se mnohým ještě nechtělo domů, někteří jako vždy zůstali déle a pomáhali při úklidu. Námahu spojenou s celým podnikem odměnily šťastné tváře dětí a projevy vděčnosti jejich rodin. Děkujeme sestře Danušce za organizaci programu, bratru Standovi za jeho výborný slovní doprovod, bratru Tomášovi za hudbu během celého odpoledne, všem zapojeným vedoucím za pomoc, dále sestrám a bratrům v bufetu a výčepu, sestře Ilonce za přípravu tomboly, členům Sokola XVI/XVIII a Vlastenecké omladiny za krásnou výzdobu tělocvičny. Všem dohromady spolu s rodiči a dětmi děkujeme za rychlý, i když namáhavý, úklid po obou maškarních akcích. V prvé řadě patří dík obětavému sokolníkovi ze Sokola XVI/XVIII bratru Rudovi za jeho náročnou úpravu tělocvičny pro oba plesy a celkový úklid. Ale bez hojného počtu návštěvníků bychom sotva mohli slavit úspěch tohoto maškarního odpoledne. Děkujeme tedy všem zúčastněným a těšíme se v příštím roce na další setkání na tradičním maškarním plese. Nazdar!

Mb 20.02.2023