MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI

Dětský maškarní ples Sokolské župy Rakouské

Hned následující den po úspěšném sobotním maškarním plese Sokola XVI/ XVIII a Vlastenecké omladiny uspořádal v neděli 19. února v 15 hodin v téže sokolovně župní cvičitelský sbor tradiční maškarní ples pro děti, který se stejně jako pro dospělé mohl po dvouletém odmlčení kvůli pandemii opět uskutečnit, a to k velké radosti jak dětí, tak i dospělých.

Sál pestře vyzdobený přilákal malé i velké návštěvníky. Na děti čekalo několik překvapení: průvod masek, oblíbený kouzelník, poutavé hry, hudba a očekávaná bohatá tombola. Po úvodním průvodu masek se rozpoutal úžasný rej, při kterém si děti mohly přijít na své. Pak již následovaly napínavé hry za vedení župní náčelnice sestry Danušky, uváděné kouzelníkem župním náčelníkem bratrem Standou a za hudebního doprovodu župního starosty bratra Tomáše. Vedoucí si velmi pochvalovali ukázněnost dětí, které se s nadšením účastnily her. Samozřejmě nechyběly ani vždy očekávaná tombola a bufet. Po ukončení plesu v 18 hodin se mnohým ještě nechtělo domů, někteří jako vždy zůstali déle a pomáhali při úklidu. Námahu spojenou s celým podnikem odměnily šťastné tváře dětí a projevy vděčnosti jejich rodin. Děkujeme sestře Danušce za organizaci programu, bratru Standovi za jeho výborný slovní doprovod, bratru Tomášovi za hudbu během celého odpoledne, všem zapojeným vedoucím za pomoc, dále sestrám a bratrům v bufetu a výčepu, sestře Ilonce za přípravu tomboly, členům Sokola XVI/XVIII a Vlastenecké omladiny za krásnou výzdobu tělocvičny. Všem dohromady spolu s rodiči a dětmi děkujeme za rychlý, i když namáhavý, úklid po obou maškarních akcích. V prvé řadě patří dík obětavému sokolníkovi ze Sokola XVI/XVIII bratru Rudovi za jeho náročnou úpravu tělocvičny pro oba plesy a celkový úklid. Ale bez hojného počtu návštěvníků bychom sotva mohli slavit úspěch tohoto maškarního odpoledne. Děkujeme tedy všem zúčastněným a těšíme se v příštím roce na další setkání na tradičním maškarním plese. Nazdar!

Mb 20.02.2023