OETZ-2012

06.06.2012

39. sokolský Oetz

Ano, čtete dobře: o letošních svatodušních svátcích se sokolové v malebném tyrolském Oetzu sešli již po devětatřicáté. Na posečené, čerstvě zelené louce opět vyrostl loni pořízený obrovský stan, ze kterého letošní pořadatelé setkání – župa Švýcarská – řídili veškeré sportovní dění. Účastníci se sjížděli a spořádaně dle pokynů zaparkovávali svá vozidla na vyhrazených místech. Švýcarům vydatně pomáhali mladí volejbalisté z Vídně, a tak zanedlouho stála na louce nejen volejbalová síť, ale i síť druhá, nízká, u které se vydováděly především děti. Také stanů na okraji louky přibývalo a vše se schylovalo k očekávanému zahájení volejbalového mix-turnaje, k němuž nastoupila družstva ze Švýcarska, Mnichova a Vídně a také družstvo ze Sokola Zábřeh z České republiky. A tak se hrálo a fandilo, a ti, kteří nehráli, se mohli přihlásit do jiných sportovních soutěží jako například v házení šipkami na terč, v hodu kamenem či v petangu. Ani nejmenší účastníci nezůstávali stranou dění – pro ně byl připraven třeba závod ve skoku do dálky. A děti ze župy švýcarské nám dokonce předvedly skladbu, se kterou vystoupí na 150. všesokolském sletu letos v červenci v Praze – roztomilé cvičení rodičů s dětmi.

Odpoledne se přehouplo v podvečer a nadešel čas oficiálního zahájení sokolského srazu zapálením táborového ohně a uvítáním všech přítomných s. Boženkou Jordánovou. Netrvalo dlouho a od ohně se linula vůně opékaných vuřtů a jiných dobrot a posléze také zpěv všem tak známých písní, který odtud zazníval do pozdních večerních hodin.

Neděle byla opět sportovní. Pokračoval volejbalový turnaj i ostatní soutěže a již tradičně byl odstartován běh kolem Piburgského jezera. Běželi muži i ženy, pro které byla vymezena trať kratší. A pro děti byl uspořádán běh přímo na louce.

Počasí nám tentokrát přálo: slunce svítilo z převážně modré oblohy a pohled na okolní horské velikány, zčásti ještě dost zasněžené, byl prostě úchvatný. Teprve těsně před zapálením druhého táborového ohně se přihnaly temné mraky, které naštěstí více strašily než pokazily. Celé vyhlašování výsledků všech sportovních soutěží s rozdáváním zasloužených diplomů a odměňujícím potleskem mohlo ještě proběhnout pod širým nebem. Teprve potom se rozpršelo...

Svatodušní pondělí probíhá vždy ve znamení uctívání památky zakladatele sokolské organizace Dr. Miroslava Tyrše. Páter Bohuslav Švehla sloužil za již zase velmi příjemného počasí na prostranství před školou v Oetzu polní mši. Namísto obvyklého vystoupení některé folklórní skupiny z České republiky, která letos z důvodu konání sletu v Praze do Oetzu vyslána nebyla, předvedly švýcarské sokolky ukázku ze sletové skladby "Česká suita", děti vystoupily ze skladbou "Člověče, nezlob se" a sokolové z České republiky přispěli skladbou "Kontrasty". Všechna vystoupení obecenstvo nadchla a vyvolala nadšený potlesk. Sladkými medajlemi byli pak ještě vyznamenáni nejstarší účastníci setkání.

Před odchodem na místo řazení sokolského průvodu poděkoval starosta župy Švýcarské br. Jordan za hojnou účast a předal štafetu příštího 40. jubilejního setkání starostovi sokola Mnichov br. Zdeňku Hanzlovi.

Již zmíněný sokolský průvod, v jehož čele šli krojované sokolky a sokolové s historickými prapory, pochodoval podél divoké řeky Achy a po úzkém, v roce 2010 nově vybudovaném mostě Wellerbrϋcke k pamětním deskám svého v těchto místech tragicky zahynuvšího zakladatele Dr. Miroslava Tyrše. Tam se položením květin a zazpíváním české a slovenské hymny poklonili jeho památce.