OSLAVY 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VÍDEŇSKÉHO SOKOLA

br. Vladimír Stejskal - Drobeček
br. Vladimír Stejskal - Drobeček

Rok 2017 stál počínaje březnovým zahájením oslav na půdě velvyslanectví ve znamení tohoto pro vídeňské sokoly tak významého 150. výročí. Během následujících měsíců probíhaly další akce, převážně sportovní, a to každoroční turnaj ve stolním tenisu, turnaj florbalu a několik turnajů ve volejbalu. Také tradiční setkání sokolů v Tyršově Oetzu, které tento rok organizovala Sokolská župa Rakouská, patřilo k těmto podnikům. Dva týdny před závěrečnými oslavami se konaly mix-turnaj ve volejbalu a týden nato Moravské hody jednoty XII/XV, které však postihlo náhlé úmrtí jejího vzdělavatele bratra Vladimíra Stejskala v ten samý den. Odchod tohoto vzácného sokola, který organizoval všechny kulturní části těchto oslav, zasadil velkou ránu převážně týmu podílejícímu se na přípravách. Dlouhé měsíce po zjištění své nemoci se snažil br. Vladimír jako župní vzdělavatel urychlit své přípravy, zařizoval účinkující, objednával vše, co bylo zapotřebí, připravil pro redakci články na pokračování do Vídeňských svobodných listů, těžce sháněl podklady v jednotách o jejich historii a zpracoval je pro výstavu. Postaral se, aby vše bylo včas připraveno. Všichni jsme jej obdivovali, jak statečně nesl svůj úděl a z posledních sil se snažil dokončit za pomoci několika bratrů a sester toto své dílo. Avšak toho se bohužel již nedočkal. Starosta župy bratr Dr. Tomáš Frey-Materna, který do poslední chvíle udržoval kontakt s bratrem Vladimírem, převzal od něj všechno další organizátorské vedení a pověřil jednotlivé pomocníky nutnými závěrečnými přípravami. Za těchto smutných okolností jsme vstoupili do posledního týdne příprav našich oslav.

Již ve středu se začali sjíždět do Vídně zahraniční hosté, kteří měli na programu kromě našich oslav také procházky a projíždky po Vídni. Většina hostů ze zahraničí byla ubytována v hotelu "Post", kde byla také zřízena informační kancelář. Ve čtvrtek byla pro ně objednána na uvítanou večeře s malým programem v české restauraci "U Smadišů" v Schönbrunnu společně se všemi členy župního předsednictva. V pátek dopoledne byli pozváni na audienci u městkého starosty Dr. Michaela Häupla, který převzal záštitu nad galavečerem ve vídeňské radnici v sobotu 21. 10. 2017. Této audience se zúčastnili členové předsednictva župy, starostové všech vídeňských jednot, zástupci Světového svazu sokolstva (SSS), sokolští zástupci všech zahraničních obcí, náměstkyně ministra zahraničních věcí paní dr. Ivana Červenková, zástupce českého velvyslance pan mgr. Hyll a předseda Menšinové rady Mag. Pavel Rodt. V rámci audience předal náš bratr Dr. Frey-Materna městskému starostovi Dr. Michaela Häuplovi naši brožurku a jubilejní tričko. Za jeho zásluhy byla župnímu starostovi udělena "Čestná zlatá medaile města Vídně", k čemu bratru Frey-Maternovi srdečně blahopřejeme.

                Slavnostní koncert v Komorní opeře (Kammeroper)

V pátek 20. října 2017 večer byla pořádána první akce, slavnostní koncert v Kammeroper. Po fanfárách "V nový život" Josefa Suka zazněly všechny tři státní hymny přednesené Symfonickým orchestrem Sokola Brno I pod taktovkou dirigenta Joel Hánou. Pak následovalo uvítání čestných hostů a všech přítomných bratrem starostou, a minutou ticha uctění památky zemřelého bratra a organizátora Vladimíra Stejskala. Náš obdiv patřil bratru župnímu starostovi, jak dokázal skloubit smutek s nutným nadšením pro naši oslavu. 

Na zahájení zahrála naše žákyně Lára Anna Engelmayerová dvě náročné skladby pro klasickou kytaru. Poté byly na programu: "V mlhách" Leoše Janáčka, duet Mařenky a Jeníčka z "Prodané nevěsty" Bedřicha Smetany, árie Rusalky Antonína Dvořáka, árie Kaliny z "Tajemství" Bedřicha Smetany, v provedení sopranistky Mariany Ambrožové, baritonu Vojtěcha Šembery a tenoru Ondřeje Líně, u klavíru se vystřídali Jan Vojtek a Doc. Mag. Jan Král.

Výstup zpěvaček Marie Mičanové a Barbory Ďubekové obohatil program koncertu. Kromě těchto solistů vystoupil dvakrát pěvecký soubor Lumír za vedení Mag. Johannese Schwarze a s dirigentkou Ing. Veronikou Hagenhoferovou, BA.

Výborný Symfonický orchestr Sokola Brno zahrál několik skladeb a zakončil program náročnou skladbou od Jaroslava Ježka. Na závěr zazpívali členové Lumíru sokolskou píseň "Lví silou" společně s publikem. Tento celý program byl vybrán velmi vhodně naším bratrem Stejskalem a byl oceněn přítomným publikem, které odměnilo umělce bouřlivým potleskem. Bratr starosta jim poděkoval za jejich vystoupení kyticemi a dárky, divákům za jejich návštěvu a všechny pozval na posezení do hotelu Post.

Veřejné vystoupení cvičebních a tanečních složek

Hlavním dnem našich oslav byla sobota 21. října 2017, kdy měly být předvedeny ukázky z cvičebního programu župy a jejích jednot v hale Union Sport Zentrum v Hietzingu. Pro členy cvičitelského sboru začínal tento den již brzy ráno, neboť museli před zkouškami jednotlivých složek vše v hale připravit, kromě nářadí a náčiní museli nalepovat štítky pro orientaci jak cvičících tak i publika.
Zkoušky probíhaly pochopitelně ve shonu, avšak ke spokojenosti vedoucích a náčelnictva, působícího z náčelnické kabinky. Před začátkem určeným na 13 hod. se tribuna pro diváky naplnila a po fanfárách "V nový život" vpochodoval za zvuku Sukova pochodu velký počet praporečníků v sokolských slavnostních krojích se sokolskou vlajkou, státními a historickými prapory. Poté byl vzdán hold sokolské vlajce a praporům, župní náčelník br. Standa Štěrba přivítal diváky a několika slovy přiblížil vznik následujícího programu. Bratr starosta Dr. Tomáš Frey-Materna vyzval všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku zemřelého bratra Stejskala. I zde zavládl smutek nad jeho ztrátou. Po odchodu praporečníků vběhly na plochu všechny složky žactva a utvořily půlkruh za rozestavenými nářaďovými stanicemi. Nato za zpěvu vcházeli s obručemi již rodiče s dětmi. Během jejich cvičení zaznělo několik písní, což ukázalo, že se ve cvičení učí také národní písně. Stejným způsobem jak vešli opouštěli plochu opět s písní. Po nich začalo cvičit nejmenší žactvo na různém nářádí, mladší žactvo předvedlo cvičení s padákem a starší podali pěkný výkon na žiněnkách. Obdivovali jsme náš dorost při cvičení s lavičkami a stavění živých pyramid. Vrcholný výkon podaly mladičké cvičenky rytmické gymnastiky v čele s rakouskou mistryní. V následujícím čísle zazpívaly a zatancovaly členky divadelního spolku Vlastenecká omladina, a tím zpestřily náš program. Hostující sestry z Trenčína nám předvedly půvabnou skladbu s obalenými balónky a šátky.
Po krátké přestavce, která sloužila úpravě haly pro následující ukázky tréninku volejbalu, stolního tenisu a florbalu, bylo velmi zajímavé sledovat jak mužstva tak jednotlivé hráče. Program potom pokračoval vystoupením dětského folklorního souboru Marjánka v roztomilých národních krojích. Jako další probíhal svižný fitness trénink mladšího členstva s malými žiněnkami. Efektní skladbou bylo cvičení staršího členstva s velkými balóny. Ukázka showdance rozehrála i u diváků každou strunku. Na společný závěr přiběhly všechny složky do středu plochy a bouřlivým "Zdar, zdar, zdar" vzdaly hold 150. výročí a budoucnosti Vídeňského sokolstva.
Děkujeme touto cestou župní náčelnici sestře Dr. Danušce Frey-Maternové a náčelníku bratru Standovi Štěrbovi za náročnou organizaci, členům cvičitelského sboru, vedoucím a všem pomocníkům, ale také všem cvičencům a rodičům dětí za jejich příspěvek ke zdaru tohoto slavnostního odpoledne.

                                        Gala večer ve velké slavnostní síni Vídeňské radnice

Po otevření sálu v 18.30 hod. měli návštěvníci možnost si prohlédnout výstavu k počátkům sokolských jednot ve Vídni. Již při objednávání stolů se naše obavy, že nezaplníme sál, naštěstí nepotvrdily. Před zahájením se scházelo ze všech stran množství sokolů a hostů, takže ve 20.00 hod. byl k naší velké radosti ten obrovský sál plný. I v ten večer zazněly fanfáry a Sukův pochod "V nový život". Součastně následovalo defilé historických sokolských praporů a jejich dekorování stuhami. Po umístění praporů a odchodu praporečníků bylo opět vzpomenuto minutou ticha zemřelého bratra Stejskala, jehož zásluhou se uskutečnila výstava a umožnil tento večer. Poté byly proneseny slavnostní projevy s tlumočením: první předseda Vídeňské obecní rady Mag. Thomas Reindl, první náměstkyně ministra zahraničních věcí JUDr. Ivana Červenková, místopředseda stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahrančí Senator Hassan Mezian M.D., starostka Světového svazu sokolstva Ing. Hana Moučková a starosta Sokolské župy Rakouské Dr. Tomáš Frey-Materna. K poslechu a tanci hrál po celý večer až do pozdních hodin Salónní orchestr z Brna pod vedením Františka Školáře, se zpěvačkou Magdou Vítkovou. Během večera zpestřily program kulturní výstupy: Pěvecký sbor Lumír, se představil několika písněmi. Koncertní mistr Brněnské filharmonie, Doc.Mgr. Pavel Wallinger, zahrál na housle za klavírního doprovodu Doc.MgA. Jana Krále dvě skladby Josefa Suka: Fantasii pro housle z díla "Radúz a Mahulena" a Píseň lásky. Sólista Národního divadla v Praze, basista MgA. Zdeněk Plech vystoupil s árií Kecala ze Smetanovy opery "Prodaná nevěsta". Na klavír jej doprovázel opět Doc. MgA. Jan Král. Také hudební vložka předvedená členkami divadelního spolku Vlastenecká omladina, které zazpívaly a zatančily úryvky z muzikalů "Sugar" a "Chicago", přispěly k bohatému programu tohoto večera. A že se ve Vídni tradičně tančí Česká beseda v národních krojích, nechyběla ani na tomto gala večeru. Během večera byly všichni návštěvníci pohoštěni vydatnou večeří s nápoji. Mezi programem a po něm měli možnost se s přáteli pobavit a při výborné hudbě si po chuti zatancovat. Po napětí minulých dnů se mohl každý konečně uvolnit.
Ale v podvědomí byly naše myšlenky u bratra Vladimíra, organizátora i tohoto večera, který již nemohl slavit s námi. Myslíme, že by měl z nás radost, jak jsme celé oslavy zvládli, a byl by jistě spokojený. Náš milý Drobečku, děkujeme Ti za Tvou námahu a úspěch, který si měl sklidit právě Ty.

Schůze Světové svazu Sokolstva (SSS)

V neděli 22.10.2017, po našich hlavních oslavách se konala v prostorách Slovanské besedy schůze činovníků a členů SSS. Kromě členů předsednictva, starostky ses. Hany Moučkové, první místostarostky ses. Jean Hruby, druhého místostarosty br. Dejan Crnka, jednatele br. Vladimíra Dostála a revizora br. Tomáše Frey-Materny se zasedání zúčastnili zástupci Amerického, Srbského, Slovinského a Polského Sokola, dále Zahraniční obce sokolské, Sokolské unie Slovenska, Sokola na Slovensku a několik hostů. Všichni velmi pochvalně hodnotili naše oslavy, podávali zprávy o své činnosti, mimo jiné o sletu Americké obce sokolské a o oslavách 150. výročí Polského Sokola. Náčelník ČOS br. Petr Svoboda informoval o přípravách na slet v roce 2018. Po zakončení schůze byli všichni účastníci pohoštěni v přátelské pohodě výborným obědem.
Dík patří všem pomocníkům, kteří se snažili o úspěch našich oslav, jak při přípravách tak i během těchto slavnostních dnů. Na závěr chceme srdečně poděkovat bratru župnímu starostovi Dr. Tomáši Frey-Maternovi, který nejvíc z nás všech byl po celou dobu naplno v kole a neúnavně stál na svém místě až do úplného zakončení oslav. Vřelý dík!