GYMNAESTRÁDA


Světová gymnaestráda je celosvětová nesoutěžní akce, která se koná každé čtyři roky a přitahuje největší počet aktivních účastníků ze všech gymnastických akcí. Účast je určena všem bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, kulturu, schopnosti nebo společenské postavení.

Všichni účastníci cvičí, aby na Světové gymnaestrádě předvedli své sestavy, ale to není jediný cíl. Jde spíše o celkový zážitek, slavnost a pocit sounáležitosti. Hrdá reprezentace své země dodává akci lehce olympijský nádech. Gymnasté z celého světa přijíždějí cvičit, aby se znovu setkali po několika letech, upevňují mezinárodní přátelství, překonávají jazykové a kulturní rozdíly.


Svĕtová gymnaestráda je organizována Mezinárodní Gymnastickou Federací (FIG = Fédération Internationale de Gymnastique). Tuto federaci založil v roce 1881 Nicolas Cupérus jako Evropskou Gymnastickou Federaci (FEG = Fédération Européenne de Gymnastique) se sídlem v Lutychu (Belgie). K federaci se nejprve připojily Francie, Belgie a Nizozemsko. Cílem byl zpočátku rozvoj mezinárodních soutěží v gymnastice.

První moderní olympijské hry se konaly v Aténách 1896 a již roku 1903 se čtyři státy FEG zúčastnily mezinárodní gymnastické soutěže na nářadí pro muže v Antverpách, která je zpětně vnímána jako předchůdce mistrovství světa v gymnastice. V roce 1908 se Asociace FEG oficiálně zúčastnila olympijských her jako organizace zodpovědná za světová pravidla pro sportovní gymnastiku.

Po první světové válce (v roce 1921) se FEG proměnilo v mezinárodní FIG se šestnácti členskými státy. Byly zaváděny nové druhy cvičení jako akrobacie nebo také závodní soutěže na nářadí pro ženy.

Po druhé světové válce se zavádí nový gymnastický sektor, a to gymnastika pro všechny. Zde je myšlenka soutěže vědomě nahrazena ve prospěch společného vytupování v rámci gymnastických choreografií. Toto je dodnes základ Svĕtové gymnaestrády. Pojem "Gymnaestráda" je složená z kombinace slov "gymnastika" a "ulice". Regionální gymnastické festivaly z meziválečného období ve Skandinávii, Švýcarsku, Německu a Sokolské slety v Československu, kde se vedle masových vystoupení konaly i soutěže, sloužily jako předlohy pro Gymnaestrády.

V roce 1953 se první Gymnaestráda uskutečnila v Rotterdamu (Nizozemsko) a od té doby se toto sportovní setkání koná každé čtyři roky. Česká obec Sokolská se této akce účastní od roku 1991. Od roku 2019 naši členové župy Rakouské oficiálně cvičí společně s českou delegací.

Sídlo FIG je dnes v Lausanne (CH). FIG organizuje také soutěže na nářadí pro ženy a muže, v rytmické gymnastice, na trampolíně, v aerobiku a akrobacii, parkourový běh či cvičení pro všechny.

Text: Tomáš Frey-Matterna, 

zdroj: www.gymnastics.sport, www.getu-flaachtal.ch/gymnaestrada.


SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA AMSTERDAM 2023

Ve dnech 30. července až 6. srpna se konala "Světová gymnaestráda" v Amsterdamu (Holandsko). Zúčastnilo se jí i 20 členů Sokola Vídeň.

Brány Olympijského stadionu v Amsterdamu se otevřely a na "World Gymnaestrada 2023" zazářila sokolská skladba "Rocková symfonie". "Sestry a bratři zvládli devítiminutovou skladbu se čtyřlístkem i seskoky z tyče perfektně." Tak ohodnotila naše cvičení Česká obec sokolská. Kromě této skladby, které se účastnilo 440 cvičenců a cvičenek, připravili muži velmi vydařené pódiové vystoupení s názvem "Před kamerou", které měli možnost předvést hned třikrát před očima veřejnosti. "Rocková symfonie" se cvičila také třikrát, ale kvůli nepřízni počasí byl jeden termín přesunutý.

Celá akce byla zahájena tříkilometrovým průvodem přes Amsterdam na Olympijský stadion, kde proběhlo v pondělí slavnostní zahájení. Kromě hromadných vystoupení na stadionu, bylo možno zhlédnout tzv. pódiové skladby, ve kterých se představili sportovci z celého světa. Večer bylo možno s předem zakoupenými vstupenkami navštívit národní večery, z nichž již tradičně  byl nejlepší ten  sportovců ze Švýcarska. Není tedy divu, že rovněž zahajovali galavečer na rozloučenou. Rakušané na něm předvedli též velmi náročnou akrobacii. Gymnaestráda skončila v sobotu opět na Olympijském stadionu slavnostním ceremoniálem.

Amsterdam je neobvyklé město, které je protkané vodními kanály, má krásnou a zajímavou architekturu, jedinečnou atmosféru, ale hlavně má spoustu bezpečných cyklostezek. Mnozí toho využili a na vypůjčených kolech poznávali místní pamětihodnosti. Naši chlapci nás příjemně překvapili, když podnikli na kolech 25 km dlouhou jízdu ke hrobu Jana Amose Komenského. Spousta cvičenců se vydala k moři za větrnými mlýny. Také bylo možno navštívit i mnoho exotických muzeí, tržnici s květinami, bleší trh a samozřejmě restaurace s pivem a místními specialitami. Holandská kuchyně je poměrně odlišná od té naší středoevropské a někteří sokolové vzpomínali na to, jak nám před čtyřmi roky v rakouském Dornbirnu výborně vařili. Také noční život ve městě je intenzívní a pestrý, o tom by ale musely referovat mladší ročníky.

Uvidíme za čtyři roky, co nám připraví "World Gymnaestrada 2027" v Lisabonu.

Text pro VSL: Olga Worring, členka Sokola Vídeň, Fotografie: Sokol-Wien


Zážitky nejstaršího účastníka a nejmladší účastnice

Letošní Gymnaestrády v Holandsku se zúčastnilo celkem na 20 tisíc cvičenců z celého světa. Česká delegace čítala zhruba 800 sportovců, z nichž 20 bylo z Rakouska. Sokol Vídeň reprezentovalo 6 žen a 14 mužů, přičemž patnácti účastníkům bylo méně než 30 let.

Své zážitky z nácviku, cesty a pobytu, resp. celkovou atmosféru Světové gymnaestrády vám přiblíží letošní nejstarší účastník Pavel Vytiska (78 let) a nejmladší účastnice Stefanie Komutzki (15 let). Oba věří, že sdílením svých zážitků přilákají další zájemce do Sokola, kteří budou mít možnost se pak zúčastnit také sokolských sletů nebo gymnaestrád.

Pavel Vytiska (78 let)

Účast na letošní Gymnaestrádě v Amsterdamu byla už moje třetí. V roce 1965 jsem se zúčastnil první, která se konala ve Vídni, ale na ni si už moc nevzpomínám.

Před 5 roky jsem byl požádán sestrou ze Sokola Velké Bílovice, abych převzal nácvik na Gymnaestrádu v Dornbirnu (Rakousko). Já souhlasil a začali jsme nacvičovat, protože z Vídnĕ jsme tenkrát trénovali na skladbu "Spolu" jenom 4 osoby. Původnĕ to byla sletová skladba roku 2018 pro ženy a muže a vyjadřovala symboliku vzniku společného státu Čechů a Slováků před 100 lety. Mladí sportovci s Tomášem Frey-Maternou paralelně nacvičovali skladbu jinou – pouze pro muže s názvem "Borci".

Letos se konala Gymnaestráda v Amsterdamu a pro mě to byla třetí účast. Nejprve bych rád uvedl, že celá organizace vedená bratrem Tomášem byla výborná. Já jsem vedl tři nácviky ve Vídni. Třikrát se také společně cvičilo v Brně a poté proběhla jedna generálka v Pardubicích. Záznam z tohoto sportovního setkání byl uveden v hlavním programu České televize.

Počasí v Amsterdamu nám sice nepřálo, ale přesto na této akci bĕhem jednoho týdne vystoupilo na 20 tisíc gymnastů šedesáti národů. Ať už se jednalo o společná cvičení na stadionu (najednou více než 200 cvičenců) nebo o pódiová cvičení (menší skupiny), všude byla vidĕt radost z pohybu. Cvičili dĕti, mládež, dospĕlí i starší a také invalidé. Všude se tancovalo a zpívalo a samozřejmě dĕlala akrobatika.

Jedna sestra z Velkých Bílovic mi řekla: "Pavle, tak to jsem si tedy nepředstavovala, že to bude tak ohromné." Ano, je to vždy jedinečné sportovní setkání a já nechci vynechat ani to příští v Lisabonu. Již nyní mám nový cíl před očima: zapojit se a zúčastnit se. A to doporučuji také mládeži se Sokola.

Stefanie Komutzki (15 let)

Jaké to je, jet na Světovou gymnaestrádu jako nejmladší člen výpravy rakouských sokolů?

Je mi 15, takže to určitě není stejné jako kdyby mi bylo například osm. Líbilo se mi, že organizátoři celé této akce ji měli tak dobře připravenou, že bavila všechny – od těch nejmladších až po ty nejstarší. Je to krásný zážitek a myslím, že už jsem ve věku, kdy si gymnaestrádu dokážu užít naplno.

Jak ostatní členové výpravy vnímali to, že je ti 15 let?

Myslím, že jim bylo asi jedno, kolik mi je. Ve volném čase jsem se pohybovala v malé skupince spolu s mojí sestrou Angelikou a kamarádkami Kajkou a Nikou. Ale například při zahajovacím ceremoniálu jsme byli všichni spolu a i ostatní mě vnímali "napohodu" a věk jim nijak nevadil.

Doporučila bys i dalším 15-tiletým sportovcům účast na gymnaestrádě?

Určitě ano! Je to zážitek, na který člověk už nikdy nezapomene. Když už člověk má tu možnost na gymnaestrádu jet, neměl by váhat a prostě na ni vyrazit. Bývají tam i různé další aktiviy jako diskotéky či volno na výlety, takže si i mládež může gymnaestrádu užít naplno.
SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA DORNBIRN 2019

Světová gymnaestráda 2019 (oficiálně: 16th World Gymnaestrada 2019 Dornbirn) se konala od 7. do 13. července 2019 v Dornbirnu ve Vorarlbersku (Rakousko). Do Vorarlberska se sjelo přes 18 000 sportovců z 66 federací a stovky hostů. Vídenští sokolové cvičili společně s českým a slovenským týmem.